Po rezervaci termínu navštívíte fyzicky MŠ, jež preferujete k docházce dítěte od 1. 9. 2024, zde dok… více informací
Zavřít
Zpět

Úvodní slovo ředitelky

2.mateřská škola, Most, příspěvková organizace

Lidická 44, 43401 Most

 

ŠVP PV vycházejí z RVP PV. S kamarády za poznáním"

Tento ŠVP PV je zastřešujícím programem pro všech šest míst poskytujících předškolní vzdělávávní.

Všechny školní vzdělávací programy vyzdvihují autentičnost, autonomii jednotlivých pracovišť. Postupně budeme aktualizovat dokumenty organizace.

     Odloučená pracoviště:

Most, Lidická 44– „Šťastná a hravá Planetka“ – trojtřídní mateřská škola s heterogenním uspořádáním

Most, Albrechtická 503 – „Kouzelný rok“ – čtyřtřídní mateřská škola s převažujícím heterogenním uspořádáním

Most, Antonína Dvořáka 2429 – „Barvínkovy neposedné notičky“ – trojtřídní mateřská škola s heterogenním uspořádáním

Most, Zdeňka Fibicha 2822 – „Kam mne nohy donesou“ –trojtřídní mateřská škola s převažujícím homogenním uspořádáním

Most, Vítězslava Nezvala 2648 – „Jaro, léto, podzim, zima“ – trojtřídní mateřská škola s homogenním uspořádáním

Most, Marie Pujmanové 2535 – „Putování se sluníčkem“ – trojtřídní mateřská škola s heterogenním uspořádáním

 

Naším cílem nadále bude další rozvoj organizace, moderní, reflektující aktuální potřeby dětí, rodin, uplatňující nové metody a formy práce, zachování autonomie jednotlivých pracovišť, protože vytváří prostředí a podmínky pro:

v    jedinečnost každé osobnosti dítěte

v    jedinečnost každé jednotlivé rodiny a vize o jejím dítěti

v    jedinečnost každého pedagoga – včetně využití jeho potenciálu = to, co ho baví a má u srdíčka – v tom také podává nejlepší výsledky.

 

Zážitek, prožitek je nejdůležitější pro rozvoj kompetencí dětí. Aby byla škola přitažlivá, přátelská, perspektivní, je potřebná aktivní účast a spolupráce všech zúčastněných.

Plnění dlouhodobých cílů, úkolů, vyžaduje aktivní týmovou spolupráci pedagogů, dobrou spolupráci s rodiči a podporu zřizovatele.

 Monika Vydrová Krovová

                                                                                                Ředitelka školy


Galerie


Pohádkový dětský den

Pohádkový dětský den Srdečně Vás zveme na odpoledne plné soutěží a zážitků 4.června 2024 od 15:30 - 17:30 hodin Program:  15:30 Slavnostní zahájení15:40 Vystoupení dětí z MŠ Lidická15:50 Pohádko…

Více informací

Dny otevřených dveří

ZVEME VÁS NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH NAŠÍ ORGANIZACE. PŘIJĎTE MEZI NÁS. Milí rodiče, zápisy se blíží.  Nabízíme vám návštěvu mateřských škol, rovněž poradenství                     …

Více informací

Provoz 2.MŠ v období července a srpna 2024

PRÁZDNINY  Provoz 2. mateřské školy v období červenece – srpna 2024. mateřská škola poskytuje a zajišťuje provoz i v období letních měsíců. Bude proveden závazný průzkum docházky vašich dětí v le…

Více informací