Obsah těchto stránek v současné době chystáme. Děkujeme za pochopení. více informací
Zavřít
Zpět

Úvodní slovo ředitelky

  1. mateřská škola, Most, příspěvková organizace

Lidická 44, 43401 Most

 

ŠVP PV vycházejí z RVP PV. S kamarády za poznáním"

Tento ŠVP PV je zastřešujícím programem pro všech šest míst poskytujících předškolní vzdělávávní.

Všechny školní vzdělávací programy vyzdvihují autentičnost, autonomii jednotlivých pracovišť. Postupně budeme aktualizovat dokumenty organizace.

     Odloučená pracoviště:

Most, Lidická 44– „Šťastná a hravá planetka“ – trojtřídní mateřská škola s heterogenním uspořádáním

Most, Albrechtická 503 – „Kouzelný rok“ – čtyřtřídní mateřská škola s převažujícím heterogenním uspořádáním

Most, Antonína Dvořáka 2429 – „Barvínkovy neposedné notičky“ – trojtřídní mateřská škola s heterogenním uspořádáním

Most, Zdeňka Fibicha 2822 – „Kam mne nohy donesou“ –trojtřídní mateřská škola s převažujícím homogenním uspořádáním

Most, Vítězslava Nezvala 2648 – „Jaro, léto, podzim, zima“ – trojtřídní mateřská škola s homogenním uspořádáním

Most, Marie Pujmanové 2535 – „Putování se sluníčkem“ – trojtřídní mateřská škola s heterogenním uspořádáním

 

Naším cílem nadále bude další rozvoj organizace, moderní, reflektující aktuální potřeby dětí, rodin, uplatňující nové metody a formy práce, zachování autonomie jednotlivých pracovišť, protože vytváří prostředí a podmínky pro:

v    jedinečnost každé osobnosti dítěte

v    jedinečnost každé jednotlivé rodiny a vize o jejím dítěti

v    jedinečnost každého pedagoga – včetně využití jeho potenciálu = to, co ho baví a má u srdíčka – v tom také podává nejlepší výsledky.

 

Zážitek, prožitek je nejdůležitější pro rozvoj kompetencí dětí. Aby byla škola přitažlivá, přátelská, perspektivní, je potřebná aktivní účast a spolupráce všech zúčastněných.

Plnění dlouhodobých cílů, úkolů, vyžaduje aktivní týmovou spolupráci pedagogů, dobrou spolupráci s rodiči a podporu zřizovatele.

 Monika Vydrová Krovová

                                                                                                Ředitelka školy


Galerie


Do našeho týmu přijmeme hlavní  kuchaře/ku

Do našeho týmu přijmeme hlavní  kuchaře/ku  Náplň práce    Výroba a výdej běžných druhů teplých jídel, příprava přesnídávek, svačinek a nápojů za pomoci pomocné síly v kuchyni. Stanovování technolo…

Více informací